ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.4.2. Ophavsretlig status (ret til eftertryk og/eller videreanvendelse)

I Den Europæiske Unions publikationer ledsages retten til eftertryk (jf. punkt 5.4.1) af en forklaring (meddelelse om ophavsretlig status), der angiver beskyttelsesgraden.

NB:
Såfremt en sådan ikke er angivet, er værket fuldt beskyttet under hensyntagen til de undtagelser, der fremgår af nationale love og internationale konventioner:
© Den Europæiske Union, [år]

Almindelig meddelelse om ophavsretlig status (eftertryk)

For publikationer fra Den Europæiske Unions institutioner, organer og agenturer (mht. Europa-Kommissionen, se også nedenfor) anbefaler Publikationskontoret, at den almindelige ophavsretlige status anføres om følger:

© Den Europæiske Union, [år]
Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Om nødvendigt kan den almindelige meddelelse om ophavsretlig status ledsages af supplerende forbehold eller erklæringer vedrørende ansvarsfraskrivelse (jf. punkt 5.4.3).

Kommissionens særlige meddelelse (videreanvendelse)

Europa-Kommissionen har indført en politik for videreanvendelse af dens dokumenter, jf. afgørelse 2011/833/EU af 12. december 2011.

Europa-Kommissionens dokumenter er i princippet omfattet af erklæringen om videreanvendelse med enkelte undtagelser (jf. artikel 2 i førnævnte afgørelse). Derudover anbefaler Publikationskontoret i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte afgørelse, som giver mulighed for at stille flere betingelser (jf. punkt 5.4.3), at der indsættes en forpligtelse til at nævne kilden til dokumentet:

© Den Europæiske Union, [år]
Videreanvendelse tilladt med kildeangivelse.
Videreanvendelsesbestemmelserne for Europa-Kommissionens dokumenter er reguleret af afgørelse 2011/833/EU (EUT L 330 af 14.12.2011, s. 39).
Eventuelle spørgsmål kan rettes til den tjeneste på Publikationskontoret, der har ansvar for ophavsret (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Seneste opdatering: 15.4.2019
Sidens top
Forrige sideNæste side