ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.2. Titelblad

titelbladet anføres:

udgiveren (se punkt 4.4.1)
publikationens titel og eventuelt undertitel (se punkt 5.1.1)
udgavens nummer (ny udgave eller genoptryk) og/eller udgivelsesår
udgiverens hjemsted (skal angives for hver enkelt udgiver i henhold til fortegnelserne i traktaten og de respektive protokoller)
forfatterens navn (se punkt 5.1.1)
NB:
Generaldirektoraters navne kan være anført på titelbladet, men ikke på omslagsside I.
det enkelte binds nummer, hvis publikationen trykkes i flere bind (se punkt 5.1.1)
titlen på samlingen eller serien såvel som det eventuelle enkeltnummer inden for denne.

Ny udgave eller genoptryk

Hvis der foretages væsentlige ændringer af et værk med hensyn til teksten eller typografien, skal der udarbejdes en ny udgave (og udgavens nummer skal anføres).

Hvis der blot er tale om et genoptryk, er det tilstrækkeligt at anføre datoen for hvert genoptryk.

Titelblad
Udgiver
Titel
(hvor det drejer sig om en årsrapport eller en undersøgelse dækkende et givet tidsrum, bør dette fremgå af titlen)
Udgivers hjemsted
Titelblad
Seneste opdatering: 15.10.2018
Sidens top
Forrige sideNæste side