ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

4.3. Typer af publikationer

Internationalt er identifikation og klassificering af dokumenter reguleret ved forskellige aftaler og standarder, blandt hvilke især følgende skal nævnes:

ISO 690:2021: bibliographic references (bibliografiske referencer)
https://www.iso.org/standard/72642.html
ISO 5127:2017: information and documentation, vocabulary (information og dokumentation — vokabular)
https://www.iso.org/standard/59743.html
ISO 2108:2017: International standard book number (ISBN) (internationalt standardbognummer)
https://www.iso.org/standard/65483.html
https://www.isbn-international.org
ISO 3297:2020: International standard serial number (ISSN) (internationalt standardserienummer)
https://www.iso.org/standard/73846.html
International Standard Bibliographic Description (ISBD), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdfPDF
ISO-standarderne fås ved henvendelse til medlemmerne af ISO
(https://www.iso.org/members.html).

Ud fra disse standarder og aftaler kan publikationer inddeles i to store kategorier: monografier og kontinuerlige ressourcer.

4.3.1. Monografier

Ifølge ISO-standard 2108:2017 (ISBN) er monografier ikke-periodiske publikationer bestående af en enkelt fuldstændig del eller bestemt til at udgøres af et begrænset antal særskilte dele, uanset om disse udkommer samtidigt eller ej. Monografier kan udgives på alle former for medier (indbundet bog, hæftet bog, lydbog på kassette, CD eller DVD, bog i blindeskrift, websted, elektronisk bog osv.).

Monografier i flere bind består af et bestemt antal fysisk adskilte dele (publikationer, der udgives i hæfter, betragtes ikke som monografier i flere bind). De udgives som en helhed. De enkelte dele kan have hver sin titel og angivelse af ansvarshavende.

Alle monografier identificeres ved et internationalt standardbognummer (ISBN) (se punkt 4.4.1).

4.3.2. Kontinuerlige ressourcer

Ifølge ISO-standard 3297:2020 (ISSN) er kontinuerlige ressourcer publikationer på et hvilket som helst medium, der udgives i successive eller integrerende enkeltnumre, der generelt har numeriske eller kronologiske betegnelser. Udgivelserne stiler ikke mod en afslutning. Kontinuerlige ressourcer omfatter:

serielle udgivelser, dvs. publikationer, der udkommer løbende uden tidsbegrænsning, og som almindeligvis er nummereret (f.eks. aviser, blade, tidsskrifter i trykt eller elektronisk form, årligt udkommende publikationer (rapporter, fortegnelser, registre osv.), skriftrækker og samlinger af monografier)
permanente integrerende ressourcer, dvs. kontinuerlige ressourcer, der ændres ved opdateringer, som integreres i helheden (uden tidsmæssig begrænsning) (databaser, publikationer med løsblade, der løbende opdateres, eller netsteder, der løbende opdateres (f.eks. denne vejledning på internettet)).
NB:
En samling er en række af særskilte publikationer, der har hver sin titel, og som knyttes sammen af en fælles titel for hele rækken. Den fælles titel udgør titlen på samlingen. Hver særskilt publikation kan være nummereret eller ej. Publikationerne i en samling kan være monografier eller serielle udgivelser.

Alle kontinuerlige ressourcer identificeres ved et internationalt standardserienummer (ISSN) (se punkt 4.4.2).

4.3.3. Serielle udgivelser og monografier i kombination

Nogle serielle udgivelser (fortegnelser og monografiske samlinger) må desuden betragtes som monografier i f.eks. markedsføringssammenhæng. De skal kunne anskaffes som enkelt­eksemplarer eller i abonnement.

Disse publikationer skal i første omgang betragtes som serielle udgivelser og tildeles et ISSN-nummer. Derefter tildeles de et ISBN som monografier.

Seneste opdatering: 5.2.2022
Sidens top
Forrige sideNæste side