ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

4.2.3. Udformning af tekster

Instrukser for indtastningen

For at optimere arbejdsgangen før selve produktionen (på papir, CD, DVD, internettet osv.) er det nødvendigt at iagttage følgende:

Generelt
Skriv »lige ud ad landevejen« (uden ombrydning).
Teksten må ikke skrives med lige højremargen, og ord må ikke deles ved linjens slutning, heller ikke sammensatte ord.
Mellemrum i forbindelse med tegnsætning: se punkt 6.4.
Teksten skal behandles logisk og konsekvent (brug samme parametre til identiske elementer i dokumentet).
Specialtegn
Brug de specialtegn, der er til rådighed.
Undgå at omskrive (f.eks. »ss« i stedet for »ß«, »ue« i stedet for »ü« osv.).
Brug altid tallene 1 og 0 på tastaturet og ikke bogstaverne »l« og stort »O« i stedet for.
Udeladelse af ord ved brug af udeladelsesprikker (…) anføres ved at taste Alt 0133 eller Ctrl-Alt-punktum (bør anvendes i stedet for tre punktummer efter hinanden).
Tal
Mængdetal opdeles fra højre i grupper a 3 cifre adskilt af et fast mellemrum (ikke punktum) (f.eks. 300 000).
Tal, der angiver et årstal eller en nummerering, har ikke mellemrum (f.eks. 1961, s. 2064).
Decimaltal skrives med komma (f.eks. 13,6) og ikke med punktum.
Regler for skrivning af tal: se også punkt 10.2.
Fast mellemrum
Ved hjælp af fast mellemrum kan man undgå at dele enheder, der skal forblive i én tekstblok.
Anvendes i mindst muligt omfang, f.eks. i følgende tilfælde (se også punkt 6.4):
nr.• EUT L• 10•000
s.• EUT C•  
NB:
I Word kan fast mellemrum indsættes ved at taste Alt 0160 eller bruge kombinationen Ctrl-Shift-mellemrumstangent.
Grafikker,
billeder
og tabeller
Grafikker og billeder vedlægges i en separat fil i højopløsningsformat.
Det skal kontrolleres, om billeder og illustrationer er copyrightbeskyttede.
Det markeres med en tydelig kode (<IMAGE1>, <GRAPH1>, <TABLE1> osv.), hvor billeder, figurer og andre grafikker skal indsættes.
Excel-filer leveres særskilt.
Anførselstegn
På dansk gælder de danske regler for anførselstegn.
På dansk bruges de samme tegn på alle niveauer. Nedenfor er i parentes nævnt de numeriske koder for de anførselstegn, der bruges på dansk.
Alle niveauer »…« (Alt 175/Alt 174)
Apostrof
Hvad angår »Øvrige publikationer« anvendes i trykt tekst er den typografisk korrekte apostrof  eller  (alt efter det anvendte tegnsæt). Den fremkommer ved tastekombinationen Alt 0146 og svarer således ikke til apostroftegnet ' på tastaturet.
Store og
små bogstaver
Overskrifter indtastes aldrig med versaler.
Eventuelt accenttegn bruges også, selv om ordet er skrevet med versaler (f.eks. KOMITÉ).
Fodnoter
Brug kun funktionen Referencer/Indsæt fodnote (References/Insert footnote).
Hvis manuskriptet skal trykkes, er det i princippet både omsonst og til ulempe at omformatere fodnotetegnene manuelt. Eksempel: Word indsætter 1, og korrekturlæserne anvender (1). Trykkeriet går kun ud fra funktionen Fodnote og omformaterer fodnotetegnet i overensstemmelse med denne vejledning.
Fodnoterne nummereres klart med arabertal (øvrige tegn som f.eks. asterisk eller bogstaver bør kun bruges i særlige tilfælde).
Fodnoter af typen »Idem« eller »Ibidem« bør ikke anvendes, da ombrydningen af den trykte publikation kan være anderledes end i originalmanuskriptet.
Fodnotetegnet (inklusive parenteserne) sættes altid med mager almindelig skrift (også i tekster eller overskrifter sat med kursiv eller fed).
Tankestreger
Der anvendes lang tankestreg (pind) (Alt 0151) i de enkelte led i en punktopstilling (samme regel for alle sprog).
Overskrifter
Overskrifter formateres ikke manuelt; i stedet anvendes typografier.
Hvis der ikke er fastlagt en bestemt typografi, anvendes Words egne typografier (Overskrift 1, Overskrift 2, Normal osv.).
Overskrifter indtastes aldrig med versaler.
NB:
Hvis Words egne typografier anvendes, kan man til slut automatisk lave en indholdsfortegnelse. Hvis teksten konverteres til PDF-format med henblik på offentliggørelse online, bliver disse overskrifter automatisk til link, som er særdeles praktiske, når man skal læse lange PDF-dokumenter online.

Andre anbefalinger

Hvis et manuskript leveres i flere dele, skal den forfattende afdeling ved leveringen af første del medsende en indholdsfortegnelse (også selv om den kun er foreløbig), så korrekturlæserne får mulighed for at danne sig et samlet overblik over teksten.

Før et manuskript sendes til Publikationskontoret, skal den forfattende afdeling kontrollere det omhyggeligt. Der bør kun undtagelsesvis forekomme rettelser, og hvis de forekommer, skal de være entydige og let læselige. Hvis der foretages mange rettelser i første korrektur, må teksten sættes på ny, hvilket igen kan påvirke ombrydningen af flere af de efterfølgende sider. Meget ofte vil det derefter være nødvendigt med yderligere korrekturer og en ny kontrol, der medfører længere produktionstid og meromkostninger.

Man bør i videst muligt omfang undgå at sammensætte et dokument af tekstdele, der er indtastet med forskellige programmer.

Seneste opdatering: 27.7.2018
Sidens top
Forrige sideNæste side