ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

4.1.2. Projektforvaltning på Publikationskontoret

De projektansvarlige

De projektansvarlige forestår manuskriptlayoutet. Typografiske anvisninger, valg af skrifttyper, fastlæggelse af formater samt opstilling af produktionsplan skal være i overensstemmelse med de tilsvarende angivelser i rammeaftaler, udbud og ordresedler.

De projektansvarlige kontrollerer de internationale identifikationskoder (ISBN, ISSN, DOI (se punkt 4.4)) samt det af Publikationskontoret tildelte katalognummer.

Omslaget bør gives særlig opmærksomhed; hvis publikationens tykkelse tillader det, skrives titlen på ryggen.

Godkendelse til trykning gives altid skriftligt til trykkeriet og bør indeholde følgende punkter:

publikationens titel
det eller de sprog, publikationen skal trykkes på
oplagets størrelse
vigtigste tekniske data
leveringsfrist(er), herunder angivelse af acontoleverancer og delleverancer
leveringssted(er) samt evt. fordeling på leveringssteder.

Grafisk afdeling

Grafisk afdeling fremstiller udkast og skitser til plakater, foldere, omslag og prøvesider, som kan fremsendes til forfatterne, før den egentlige produktion påbegyndes.

Grafisk afdeling kan desuden bistå med udformning af visuelle elementer (logoer, figurer osv.) og websteder (grafisk design, bannere osv.).

Seneste opdatering: 9.2.2018
Sidens top
Forrige sideNæste side