ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

4.1. Forfatterne, ordregiverne, Publikationskontoret og trykkerierne

4.1.1. Forfatterne og Publikationskontoret

EU’s institutioner, organer og agenturer kan henvende sig til Publikationskontoret med et hvilket som helst publikationsprojekt. Publikationskontoret kan tilbyde forfatterne bl.a. følgende ydelser:

udarbejdelse af publikationer på papir og multimediepublikationer (CD-rommer, DVD’er, websteder, e-bøger) og kontrakter med eksterne leverandører
grafisk tilrettelægning
korrekturlæsning
print on demand (POD)
tildeling af identifikationskoder (ISBN, ISSN, DOI, katalognumre — se punkt 4.4).
NB:
Hvis det er Publikationskontoret, der står for udgivelsen, tildeler det automatisk publikationerne identifikationskoder.

Proceduren kort

De forfattende afdelinger skal først indsende en anmodning om ydelser til den ordregivende afdeling i deres institution, organ eller agentur. Der udarbejdes herefter en anmodning om udgivelse, som sendes til Publikationskontoret. På grundlag af indkomne overslag eller tilbud udfærdiger Publikationskontoret en ordreseddel, der fremsendes til den ordregivende afdeling til underskrift.

Efter at have modtaget det færdige manuskript og den underskrevne ordreseddel foretager Publikationskontoret den første gennemlæsning af manuskriptet og forbereder layoutet. Før publikationen godkendes til trykning, sikrer man sig, at antallet af eksemplarer er korrekt, og endvidere kontrolleres identifikationskoderne (ISBN, ISSN, DOI, katalognummer) samt leveringsbetingelser og i givet fald salgspris.

Efter leveringen kontrollerer Publikationskontoret, om der er overensstemmelse mellem faktura og det faktisk leverede produkt, og om produktet lever op til kvalitetskravene.

For periodiske publikationers vedkommende bør det undgås at ændre titel og layout i årets løb, da dette kan føre til komplikationer i form af produktionsforsinkelser, katalogiseringsproblemer, nedgang i salget og forvirring i læserkredsen.

Til forfatterne

Ønsker De at udarbejde en publikation/lave en plakat/nå ud til en bestemt målgruppe?
Find svarene på Deres tekniske og administrative spørgsmål på

PubliCare (https://webgate.ec.europa.eu/multisite/publicare/)
(Intern database for ansatte ved Den Europæiske Unions institutioner, organer og agenturer)
Seneste opdatering: 20.8.2018
Sidens top
Forrige sideNæste side