ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

11. Obecně

Základní požadavky kladené na texty právních předpisů vyplývají z obecných požadavků odborného stylu, k nimž patří jednoznačnost, přesnost, ustálenost, jednotnost a důslednost v používání termínů, srozumitelnost a též neexpresivnost.

Pokud jde o pravopis, korektor se řídí Pravidly českého pravopisu a dále uvedenými příručkami.

Doporučené jazykové příručky:

Akademický slovník cizích slov, díl I.–II., Academia, Praha, 1995 a další vydání,
Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 2006,
Dělení slov (slovotvorba v praxi), Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 1997,
European Communities Glossary, French–English, Council of the European Communities, 1990,
Glossary of Terms Relating to the Internal Market, (Taken from White Paper),
Turner, Kenneth, Brown, Guide to Acronyms and Abbreviations Commonly used in the EC,
Knappová, Naše a cizí příjmení v současné češtině, Vladimír Tax AZ Kort, Liberec, 2002,
Multilingual Glossary of Abbreviations, Council of the European Union, 1994,
Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1, 2, Academia, Praha, 1998, 2004,
Pravidla českého pravopisu, Academia, Praha, 1993 a další vydání,
Pravidla českého pravopisu, Pansofia, Praha, 1993 a další vydání,
Příruční mluvnice češtiny, Nakladatelství Lidové noviny, Brno, 1995 a další vydání,
Svozilová, Prouzová, Jirsová, Slovesa pro praxi, Academia, Praha, 1997,
Svozilová, Prouzová, Jirsová, Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Academia, Praha, 2005,
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha, 1994 a další vydání,
Slovník spisovného jazyka českého, díl I.–VIII., Academia, Praha, 1989,
Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory (ČSN 01 6910), Český normalizační institut, 1997.
Poslední aktualizace: 27. 5. 2011
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana