ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

9.1.2 Adresy v jednojazyčných dokumentech

Jestliže jsou adresy napsány ve stejné struktuře ve všech jazykových verzích publikace (například v tabulce obsahující seznam adres, který je ve všech verzích na stejné straně), používáme pravidla pro vícejazyčné dokumenty (viz oddíl 9.1.3).

Pošta určená pro zemi, která používá latinku

V jednojazyčných dokumentech orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie jsou adresy obvykle napsány v jazyce dokumentu / odesílající země. To platí zejména pro název města a země:

Evropská komise
Zastoupení v Portugalsku
Centrum Jean Monnet
1069-068 Lisabon
PORTUGALSKO

Informace, které předcházejí názvu města a země, však mohou být také napsány v jazyce země určení; této podobě se dává přednost, jelikož je pro poštovní služby země určení srozumitelnější:

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet

1069-068 Lisabon
PORTUGALSKO

Abychom se vyhnuli problémům při tranzitu přes tranzitní zemi, doporučuje se doplnit název země určení (a případně města) v jednom ze světových jazyků. Například v případě zásilky z Polska do Německa:

Herrn E. Muller
Goethestr. 13
22767 Hamburg
NIEMCY/GERMANY

V bulharských a řeckých dokumentech jsou adresy psány latinkou, pokud možno v jazyce země určení, jinak v angličtině.

Poštovní zásilky do nečlenského státu, který nepoužívá latinku

U poštovních zásilek do třetí země, která používá odlišnou abecedu (Čína, Japonsko, Saúdská Arábie atd.), je adresa (zejména název země) uvedena v jednom ze světových jazyků (často v angličtině). Část adresy týkající se ulice může být uvedena pomocí jednoduché transliterace do latinky:

European Commission
Representation in Beijing
15 Dong Zhi Men Wai Daije, Sanlitun
100600 Beijing
CHINA

Poštovní zásilky do členského státu EU, který nepoužívá latinku (Bulharsko, Řecko a Kypr)

V českých dokumentech jsou adresy poštovních zásilek do Bulharska, do Řecka a na Kypr uváděny v latince (v případě potřeby například s transliterací názvu ulice):

Evropská komise
Zastoupení v Bulharsku
Moskovska 9
1000 Sofie
BULHARSKO
Evropská komise
Zastoupení v Řecku
Vassilissis Sofias 2
106 74 Atény
ŘECKO
Evropská komise
Zastoupení na Kypru
Iris Tower, 8th Floor
Agapinoros 2
1076 Nikósie
KYPR

V bulharských a řeckých dokumentech musí být název města a země doplněn v latince (v angličtině):

Европейска комисия
Представителство
в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
1076 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Zvláštní případ regionu hlavního města Bruselu

V dokumentech orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie se uvádění poštovních adres pro zásilky směřující do dvojjazyčného regionu hlavního města Bruselu musí řídit následují­cími pravidly.

Jednojazyčné dokumenty ve francouzštině nebo nizozemštině
Francouzština
(adresy pouze ve FR)


Conseil de l’Union européenne
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE
Nizozemština
(adresy pouze v NL)


Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË
Jednojazyčné dokumenty v jiných jazycích EU

První část adresy se může psát buď ve dvojjazyčném formátu, nebo v jednom jazyce, pokud možno takovém, který je uznáván na mezinárodní úrovni. Název ulice, města a země se však musí uvádět v dvojjazyčném formátu:

Conseil de l’Union européenne/
Raad van de Europese Unie
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Council of the European Union
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Adresy ve frankofonních zemích

V Belgii, ve Francii a v Lucembursku se způsob psaní názvu ulice a čísla řídí odlišnými zásadami, které se musí dodržet.

BELGIE
Rue de la Source 200
Název ulice, po kterém následuje číslo (bez čárky)
FRANCIE
24 rue de l’Allée-au-Bois
Číslo, po kterém následuje název ulice (bez čárky)
LUCEMBURSKO
2, rue Mercier
Číslo, po kterém následuje název ulice (s čárkou)
Poslední aktualizace: 16. 2. 2022
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana