ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

7.3.3 Pravidla pro označování měnových jednotek

Kdy používat název měny (euro)

Pokud je měnová jednotka uvedena bez číselné hodnoty, používáme slovní výraz (vyjma tabulek; viz „Kdy používat kód ISO (EUR)“):

částka v eurech
suma v librách šterlinků

Kdy používat kód ISO (EUR)

Text

Pokud je uvedena částka, následuje za ní – oddělen pevnou mezerou – příslušný kód ISO (tato podoba je závazná v právních textech; pro ostatní texty viz oddíl 10.5):

Byl zjištěn rozdíl ve výši 1 550 EUR.
Obdrželi jsme částku 300 GBP a utratili částku 250 GBP.
Tabulky

U označení hlavní měnové jednotky pro celou tabulku se kód ISO a násobitel uvádějí v závorce nad tabulkou a zarovnávají se napravo. V tom případě se použije kurziva („italic“):

(EUR)
(milionů EUR)
(v milionech EUR)
(miliard EUR)
(v miliardách EUR)
Právní akty – Úřední věstník
Euro

V textech publikovaných v Úředním věstníku je třeba spolu s částkou používat ISO kód EUR, částky se píší číslicemi:

10 000 EUR
1 000 000 EUR (nebo 1 milion EUR)
Jiné měny

Jiné měny než euro by měly být při prvním výskytu uvedeny plným názvem (slovně), za nímž by měl v závorce následovat kód ISO. Poté je uváděn jen kód ISO:

Obdrželi jsme částku 300 dánských korun (DKK) a utratili 505 DKK.
Účetní dvůr

V českých textech Účetního dvora používáme spolu s částkou příslušný kód ISO:

roční výdaje ve výši 50 milionů EUR

Kdy používat znak pro euro (€)

Znak „€“ se užívá výhradně v ilustracích. Může se však také vyskytovat v populárních textech a propagačních materiálech (např. v prodejních katalozích a tiskových zprávách).

V textových editorech se znak pro euro vytvoří kombinací levé klávesy Alt a 0128. Technické specifikace týkající se znaku pro euro si lze stáhnout z webové stránky Komise týkající se eura (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/history-euro/design-euro_en#constructing-the-euro-symbol-for-professionals).

Pozn.:
V jazyce HTML je třeba vzít v potaz konečnou podobu a nastavení dokumentu. V současné době nepředstavují texty vytvořené ve standardu Unicode problémy, ale u starších textů vytvořených podle normy ISO 8859 se při použití kódu HTML „€“ sice ukáže znak pro euro na obrazovce, ale na vytištěných stránkách může chybět. (Tento problém se dá obejít, pokud se použije obrázek znaku pro euro ve formátu gif nebo jpg.) U textů určených ke zpracování a automatickému převodu na intranetovou nebo internetovou stránku se doporučuje znak „€“ nepoužívat (a nahradit jej kódem ISO).

Umístění kódu ISO (EUR) u částek

Kód ISO – „EUR“ – se uvádí za částkou, od níž je oddělen (pevnou) mezerou:

částka ve výši 30 EUR
Pozn.:
V angličtině, irštině a maltštině je pořadí obrácené – kód ISO stojí na prvním místě, následuje pevná mezera a částka.
a sum of EUR 30

Umístění znaku pro euro (€) u částek

Znak „€“ se uvádí za částkou, od níž je oddělen (pevnou) mezerou:

částka ve výši 30 €
Pozn.:
V angličtině, irštině, maltštině a nizozemštině stojí znak „€“ před částkou.
a sum of €30 (bez mezery mezi znakem „€“ a částkou)

Milion a miliarda

Při psaní částek v milionech či miliardách používáme tyto tvary:

pro číselná vyjádření:
10 000 000 EUR
pro slovní vyjádření:
10 milionů EUR
15 miliard EUR
v záhlavích tabulek (často v závorce):
v milionech EUR, v miliardách GBP
v mil. EUR, v mld. GBP
Pozn.:
Zkrácená podoba („mil.“ či „mld.“) se použije, pouze pokud není dost místa pro uvedení celého výrazu.
Milion či miliarda a desetinná čísla

V některých případech (např. v údajích o rozpočtu) je vhodné vyjádřit částku jako desetinné číslo.

Za desetinnou čárkou by však měla následovat nejvýše tři desetinná místa:
1,326 miliardy (ne: 1 326 milionů)
Nad tři desetinná místa se použije tvar vycházející z nižší číslovky:
1 326,1 milionu (ne: 1,3261 miliardy)

Číselné údaje se díky tomu zpřehlední a dají se lépe porovnávat.

Poslední aktualizace: 14. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana