ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.9.4 Bibliografické citace

Uvedené příklady jsou fiktivní a slouží pouze pro představu o pořadí jednotlivých prvků.

Odkaz na celé dílo

Pořadí je následující:

1)
příjmení a iniciály jména/jmen autora, po kterých následuje čárka;
2)
název díla (v kurzivě) a případně číslo vydání;
3)
vydavatel, místo vydání, rok vydání, příslušná strana apod.:
Autor, A. a Autor, B., L’Europe et l’environnement, Nathan, Paříž, 2009, s. 431.

Odkaz na část díla (příspěvek nebo článek) nebo na nezveřejněnou práci či cyklostylovou kopii

Pořadí je následující:

1)
příjmení a iniciály jména/jmen autora, po kterých následuje čárka;
2)
název příspěvku nebo článku, nezveřejněné práce či cyklostylové kopie (v uvozovkách);
3)
název díla (v kurzivě) a případně číslo vydání;
4)
vydavatel, místo vydání, rok vydání, příslušná strana apod.:
Vallet, G., „La nature juridique de l’Union européenne“, Le droit de l’Union, edice „Perspectives“, Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2010, s. 2–5.
Pozn.:
Až do 30. června 2009: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství. Pro publikace vydané do tohoto data zachovejte prosím původní název.

Odkaz na periodickou nebo seriálovou publikaci

Pořadí je následující:

1)
název článku, je-li znám (v uvozovkách);
2)
název periodické nebo seriálové publikace (v kurzivě);
3)
číslo, datum nebo periodicita;
4)
vydavatel, místo vydání, rok vydání, příslušná strana apod.:
„Economic transformation in Hungary and Poland“, European Economy č. 43, březen 1990, Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, Lucemburk, 1990, s. 151–167.
Všeobecné poznámky

V textech se vyskytují dva různé systémy odkazů na bibliografii, jeden je číselný, druhý abecední (Harvardský systém). V číselném systému se odkazy píší do hranatých závorek, umístěných za interpunkcí, např.: [4]; bibliografie je tištěna v číselném pořadí, také za použití čísel v hranatých závorkách. V Harvardském systému se na citace odkazuje v textu za použití autorova příjmení a roku vydání, např: (Barrett, 1991), bibliografie je tištěna v abecedním pořadí. Pokud má autor více než jednu citovanou publikaci z téhož roku, použijí se pro rozlišení písmena a, b…, např. (Barrett, 1991a).

Kvůli zjednodušení jsou používány obvyklé zkratky: s., sv. atd. (viz příloha A3). Všechny vysvětlující poznámky – periodicita, místo vydání atd. – musí být uvedeny v češtině.

Poslední aktualizace: 15. 6. 2015
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana