ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.2 Titulní strana

Titulní strana obsahuje:

název editora publikace (viz oddíl 4.4.1),
název publikace a případně jeho podtitul (viz oddíl 5.1.1),
číslo vydání (reedice nebo nového výtisku) a/nebo rok,
místo původu editora (musí být uvedeno u každého z editorů podle údajů smlouvy a daných protokolů),
jméno autora (viz oddíl 5.1.1),
Pozn.:
Název generálního ředitelství může být uveden na titulní straně, ale v žádném případě na stránce I obálky.
číslo svazku u vícesvazkových děl (viz oddíl 5.1.1),
název edice nebo seriálové publikace a případně pořadové číslo spisu.

Reedice nebo nový výtisk

Dílo, u něhož došlo k výrazným změnám v textu nebo v typografii, musí být znovu vydáno (s udáním čísla vydání).

Pokud se jedná o další výtisk, mohou být uvedena data jednotlivých nových výtisků.

Titulní strana
Editor
Název díla
(u výroční zprávy nebo u studie týkající se určitého období musí být dotčený rok nebo dotčené období součástí názvu)
Místo původu editora
Titulní strana
Poslední aktualizace: 15. 10. 2018
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana