ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

4.1.2 Jak Úřad pro publikace na projektech pracuje

Práce projektových manažerů

Manažeři projektů se zabývají typografickou přípravou rukopisů. Požadavky na typografickou stránku, výběr písma a formátu i stanovení lhůty musí odpovídat údajům, které jsou uvedeny v rámcových smlouvách, ve výzvách k předkládání nabídek a na objednávkách.

Manažeři provádějí kontrolu mezinárodních identifikátorů (ISBN, ISSN, DOI (viz oddíl 4.4)) a katalogových čísel přidělovaných Úřadem pro publikace.

Obálce se musí věnovat velká pozornost. Jestliže je šířka hřbetu dostatečná, bude název vytištěn i zde.

Tisk se schvaluje po ověření zejména úvodních stran (název, údaje o autorských právech, obsah atd.). Schválení k tisku pro tiskárnu se vydává výhradně písemně a musí obsahovat tyto údaje:

název publikace,
jazyk nebo jazyky publikace,
náklad,
hlavní charakteristiky,
lhůtu/y doručení, včetně údajů o předběžných a dílčích dodávkách,
místo/a dodání, případně rozdělení podle místa dodávky.

Grafici

Oddělení grafické tvorby se zabývá vytvářením projektů a návrhů plakátů, brožur, obálek a vzorových stránek, které mohou být autorům předloženy k posouzení, než se přistoupí k vlastní realizaci publikace.

Grafici se mohou rovněž podílet na vytváření vizuální identity (logo, grafické specifikace atd.) a grafických návrhů internetových stránek (vizuální prezentace, bannery atd.).

Poslední aktualizace: 10. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana