ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

4.1 Autoři, zadavatelé, Úřad pro publikace a tiskárny

4.1.1 Autoři a Úřad pro publikace

Orgány, instituce a jiné subjekty Evropské unie se mohou obracet na Úřad pro publikace s veškerými edičními projekty. Úřad poskytuje autorům mimo jiné tyto služby:

přípravu tištěných publikací, multimediálních publikací (CD-ROM, DVD, internetové stránky, elektronické knihy) a smluv s externími poskytovateli služeb,
grafické návrhy,
korekturní služby,
tisk na zakázku (printing on demand, POD),
přidělování identifikátorů (ISBN, ISSN, DOI, katalogové číslo – viz oddíl 4.4).
Pozn.:
Publikacím, které připravuje sám úřad, jsou identifikátory přidělovány automaticky.

Postup ve zkratce

Autorské útvary nejdříve požádají o poskytnutí služby zadavatelský útvar svého orgánu, institu­ce nebo jiného subjektu. Poté je vystavena žádost o vydání, která se odešle Úřadu pro publika­ce. Na základě odhadu nákladů úřad připraví objednávku, kterou předloží k podpisu zadavateli.

Jakmile Úřad pro publikace obdrží konečnou podobu rukopisu a podepsanou objednávku, přistoupí k typografické přípravě a první četbě textu. Na konci celého procesu se po kontrole počtu výtisků, identifikátorů (ISBN, ISSN, DOI, katalogové číslo), případné prodejní ceny a způsobu dodání schvaluje tisk.

Po dodání objednávky se Úřad pro publikace zabývá kvalitativní přejímkou publikace a ověřuje shodu mezi dodanou publikací a fakturou.

V případě periodik je třeba, aby se v průběhu roku neměnil název nebo vnější úprava publi­kace, protože takové změny by způsobily komplikace a prodloužení lhůt, pokud jde o vydání jednotlivých čísel a katalogizaci. Rovněž by vznikly potíže při prodeji a možné nejasnosti pro čtenáře.

Pro autory

Jak vytvořit publikaci/plakát / oslovit cílovou skupinu?
Všechny odpovědi na své otázky technického a administrativního charakteru naleznete na stránkách

PubliCare (https://webgate.ec.europa.eu/multisite/publicare/)
(Interní odkaz pro zaměstnance orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie)
Poslední aktualizace: 10. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana