ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

1.2 Řada L

1.2.1 Rozdělení aktů

Pořadí a názvy rubrik jsou uvedeny v následujícím seznamu (viz také EUR-LexPDFTypogra­fická pravidla Úředního věstníku – vizuální průvodce (enPDF, frPDF).

Úřední věstník – řada L
L I – Legislativní akty
Nařízení
Směrnice
Rozhodnutí
Rozpočty
L II – Nelegislativní akty
Mezinárodní dohody
Nařízení
Směrnice
Rozhodnutí
Doporučení
Obecné zásady
Jednací řády
Akty přijaté institucemi zřízenými mezinárodní dohodou
Interinstitucionální dohody
L III – Jiné akty
Evropský hospodářský prostor
L IV – Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu
Pozn.:
Pořadí, v němž se autoři objevují v jednotlivých rubrikách („nařízení“, „směrnice“…) je podrobně popsáno v oddíle 3.4.2.
V oddíle L II, pod rubrikami „nařízení“, „směrnice“ a „rozhodnutí“, v souladu s pořadím uvedeným výše a pro autory, jichž se to týká, se akty uvádějí v následujícím pořadí: 1. akty založené přímo na Smlouvě, 2. akty v přenesené pravomoci, 3. prováděcí akty (příklady viz souhrnné tabulky).

Rubriky

Akty zveřejněné v řadě L Úředního věstníku jsou rozděleny do různých rubrik:

L I – Legislativní akty

Tato rubrika obsahuje „legislativní akty“ ve smyslu Smlouvy o fungování Evropské unie, tj. nařízení, směrnice a rozhodnutí, které jsou přijaty:

buď „řádným legislativním postupem“ (společné přijetí Evropským parlamentem a Radou),
nebo „zvláštním legislativním postupem“ (přijetí Radou za spoluúčasti Evropského parlamentu nebo přijetí Evropským parlamentem za spoluúčasti Rady).

Řada L I obsahuje také souhrnný rozpočet Evropské unie (a k němu se vztahující opravné rozpočty), neboť se přijímá zvláštním legislativním postupem.

Pozn.:
Před 1. prosincem 2009 byl souhrnný rozpočet Evropské unie zveřejňován v rubrice L II s názvem „Konečné schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie“. Navíc, výkazy příjmů a výdajů agentur, které byly zveřejňovány v řadě L, jsou nyní v řadě C.
L II – Nelegislativní akty

Tato rubrika obsahuje „nelegislativní akty“ ve smyslu Smlouvy o fungování Evropské unie, tj. nařízení, směrnice a rozhodnutí, které nejsou přijaty legislativním postupem (akty v přenesené pravomoci (článek 290), prováděcí akty (článek 291) a akty založené přímo na Smlouvách (akty vztahující se k mezinárodním dohodám, rozhodnutí týkající se společné zahraniční a bezpečnostní politiky…)), jakož i ostatní akty (obecné zásady ECB, doporučení…).

L III – Jiné akty

Tato rubrika obsahuje „jiné akty“, například akty Evropského hospodářského prostoru.

L IV – Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

V této rubrice, již zrušené, byly dočasně zveřejňovány akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu.

Rozdělení

V rámci každé rubriky se akty dělí podle dvou kritérií:

a)
podle druhu (nařízení, směrnice, rozhodnutí…);
b)
dále, v případě potřeby, podle pořadí zveřejnění orgánů, které jsou jejich tvůrci (viz oddíl 3.4.2): Evropský parlament, Evropská rada, Evropský parlament a Rada, Rada, Evropská komise, Soudní dvůr Evropské unie, Evropská centrální banka, Účetní dvůr…
Poslední aktualizace: 10. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana