ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Приложение А3 Съкращения и означения

1. Обръщения, звания, титли

г-н
господин
г-жа
госпожа
г-ца
госпожица
д-р
доктор
проф.
професор
арх.
архитект
инж.
инженер
НВ
Негово/Нейно Височество

2. Мерни единици

(пишат се без точка и между тях и цифрата се поставя шпация)

мм
милиметър
см
сантиметър
см2
квадратен сантиметър
см3
кубичен сантиметър
м
метър
м2
квадратен метър
км
километър
км2
квадратен километър
мг
милиграм
г
грам
кг
килограм
т
тон
мл
милилитър
л
литър
хл
хектолитър
а
ар
дка
декар
ха
хектар
сек
секунда
мин
минута
ч
час
A
ампер
кд
кандела
Хц
херц
В
волт
Вт
ват
кВт
киловат
мВт
мегават
кВт/ч
киловатчас
Н
нютон
°C
градус по Целзий
К
градус Келвин

3. Числителни редни

1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и …

5-ата, 7-ата, 8-ата, 8-ия, 9-ия, 21-вата, 22-рата, 23-тата, 24-тата, 25-ата, 70-те

4. Статистически символи и съкращения

%
процент
<
по-малко от
>
по-голямо от
по-малко или равно на
по-голямо или равно на
±
плюс-минус
сума
°
градус
минута
секунда
млн.
милион
млрд.
милиард
1990—1994 г.
период от няколко календарни години (например от 1.1.1990 г. до 31.12.1994 г.)
1991/1992 г.
период от 12 последователни месеца (например учебна година)

5. Други съкращения

тел.
телефон
стр.
страница
т.
том
вж.
виж
срв.
сравни
вкл.
включително
т.нар.
така наречен
и т.н.
и така нататък
м.р.
мъжки род
ж.р.
женски род
ср.р.
среден род
ед.ч.
единствено число
мн.ч.
множествено число
Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница