ISSN 1831-5380
Важна правна забележка | Карта на сайта | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

10.1.7. Кавички

В българския език кавичките изглеждат по следния начин: дума. В текстообработваща програма клавишната комбинация за отварящите е Alt + 0132, а за затварящите — Alt + 0147.

Кавичките са знак, чиято основна функция е да отделя чужда реч или странично, неизвестно название спрямо контекста, в който се среща.

Непознатите думи и изрази, както и термините, чието значение се разяснява в същото изречение, се поставят в кавички или се изписват в курсив (смяната на шрифта играе ролята на кавички):

„риболовен кораб на Общността“ означава кораб, който е включен в списъка и е регистриран в част от територия на държава членка…
риболовен кораб на Общността означава кораб, който е включен в списъка и е регистриран в част от територия на държава членка…

В кавички се пишат съществителни нарицателни, съществителни собствени и словосъчетания, приети като условни наименования на:

марки, сортове, породи и др.:
телевизор „Сони“, бира „Каменица“, ябълки „Златна превъзходна“, порода „Сетер“, автобус „Ман“.
NB:
Не се поставят кавички, ако името се състои от букви и цифри:
бомбардировач Су-34
улици, площади, квартали, комплекси:
булевард „България“, площад „Съединение“, жилищен комплекс „Младост“
названия на обекти и формирования от всякакъв характер:
граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина“ или ГКПП „Калотина“, завод „Витоша“, хор „Бодра смяна“, театър „Българска армия“, хижа „Върховръх“
названия на периодични издания и заглавия в текст:
вестник „Култура“, списание „Тема“, „Антихрист“
дирекции, отдели, служби, програми:
генерална дирекция „Писмени преводи“, отдел „Издателска политика“, програма „Младежта в действие“

Не се ограждат с кавички наименованията на закони, разпоредби и други документи:

Харта за правата на човека, Наказателен кодекс, Общ регламент за ООП, Директива за местообитанията, Рамков финансов регламент

Кавичките се запазват при заглавия, променяни граматично за нуждите на текста:

Излезе от печат втори том на „Речника на чуждите думи в българския език“.

Не се употребяват кавички и в следните случаи:

когато думата, изразът или текстът в кавички се изписва в курсив или с друг шрифт,
при собствени имена, изписани с латинска или друга некирилска графика:
шоколад Milka, застрахователна компания Allianz, фирма Canon Group
Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница