ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

9.1.2. Адреси в едноезични документи

Ако адресите имат една и съща структура във всички езикови версии на дадена публикация (например в таблица, съдържаща списък с адреси и появяваща се на една и съща страница във всички езикови версии), се прилагат правилата за многоезични документи (вж. точка 9.1.3).

Поща, предназначена за държава, в която се използва латинска азбука

В едноезичните документи на институциите, органите и агенциите на Европейския съюз адресите обикновено се изписват на езика на публикуващата/изпращащата държава. Такъв е по-специално случаят с имената на града и държавата:

European Commission
Representation in Portugal
Jean Monnet Centre
1069-068 Lisbon
PORTUGAL

Информацията, предшестваща имената на града и държавата, обаче може да се изпише и на езика на държавата по местоназначение; това представяне е за предпочитане, понеже е по-ясно за пощенските служби в държавата по местоназначение:

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet

1069-068 Lisbon
PORTUGAL

За да се избегнат проблеми при транзит през дадена междинна държава, се препоръчва да се добави името на държавата на местоназначението (и евентуално на града) на международно приет език. Например в случая с пратка, изпратена от Полша за Германия:

Herrn E. Muller
Goethestr. 13
22767 Hamburg
NIEMCY/GERMANY

В документи на български и гръцки език адресите се изписват с латински букви, по възможност на езика на държавата по местоназначение или на английски език.

Поща, предназначена за държава, която не е членка на ЕС и не използва латинска азбука

За пощата, предназначена за трета държава, която използва различна азбука (Китай, Саудитска Арабия, Япония и т.н.), адресът, и по-специално името на държавата се пише на международно приет език (най-често на английски); частта от адреса, която се отнася до улицата, може да се изпише с обикновена транслитерация към латинската азбука:

European Commission
Representation in Beijing
15 Dong Zhi Men Wai Daije, Sanlitun
100600 Beijing
CHINA

Поща за държава — членка на ЕС, която не използва латинска азбука (България, Гърция и Кипър)

В текстове на български и гръцки език в адресите за поща, предназначена за България, Гърция или Кипър, имената на града и държавата трябва да се добавят с латински букви (на английски).

Европейска комисия
Представителство
в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
1076 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

На други езици, например на английски, адресите се пишат с латински букви (с транслитерация, ако е необходимо, например на името на улицата).

European Commission
Representation in Bulgaria
Moskovska 9
1000 Sofia
BULGARIA
European Commission
Representation in Greece
Vassilissis Sofias 2
106 74 Athens
GREECE
European Commission
Representation in Cyprus
Iris Tower, 8th Floor
Agapinoros 2
1076 Nicosia
CYPRUS

Специфичният случай на столичен район Брюксел

В документи на институциите, органите и агенциите на Европейския съюз изписването на адресите за пощенски пратки, предназначени за двуезичния столичен район Брюксел, трябва да бъде съобразено със следните изисквания:

Едноезични документи на нидерландски или френски език
Френски
(адреси само на френски език)


Conseil de l’Union européenne
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE
Нидерландски
(адреси само на нидерландски език)


Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË
Едноезични документи, изготвени на друг език на ЕС

Първата част на адреса може да бъде написана както в двуезичния, така и в едноезичен формат, като при последния случай е за предпочитане езикът да е признат на международно равнище. Във всички случаи обаче наименованията на улицата, града и страната трябва да бъдат оформени в двуезичния формат:

Conseil de l’Union européenne/
Raad van de Europese Unie
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Council of the European Union
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Адреси в държави, в които се говори френски език

В Белгия, Франция и Люксембург представянето на името и номера на улицата следва различни принципи, които трябва да се спазват.

БEЛГИЯ
Rue de la Source 200
Име на улицата, следвано от номера (без запетая)
ФPAHЦИЯ
24 rue de l’Allée-au-Bois
Номер, следван от името на улицата (без запетая)
ЛЮКCEMБУPГ
2, rue Mercier
Номер, следван от името на улицата (със запетая)
Последна актуализация: 28.1.2021 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница