ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата
ЕU-27, присъединяваща се държава и страните кандидатки (en, fr)

7.2. Езици

7.2.1. Последователност на езиковите версии и ISO кодове (многоезични текстове)

Общо правило

Последователността на представяне на езиковите версии следва общия азбучен ред на официалните наименования  на езиците в техните оригинални форми на изписване (използват се действащите ISO кодове 639-1, alpha-2).

Тази последователност следва да се използва, например, при заглавие на публикация с многоезична корица, изброяване на езиците в многоезично издание, начална страница и функция за избор на езика в многоезични уебсайтове и т.н.

NB:
Да не се бърка последователност на езиковите версии с ред на изброяване на езиците (вж. точка 7.2.2).
Название на съответния език (1) Название на български ISO код (2)
български (*) български bg
español (3) испански es
čeština чешки cs
dansk датски da
Deutsch немски de
eesti keel естонски et
ελληνικά (*) гръцки el
English английски en
français френски fr
Gaeilge ирландски (4) ga
hrvatski хърватски hr
italiano италиански it
latviešu valoda латвийски lv
lietuvių kalba литовски lt
magyar унгарски hu
Malti малтийски mt
Nederlands нидерландски nl
polski полски pl
português португалски pt
română румънски ro
slovenčina (slovenský jazyk) словашки sk
slovenščina (slovenski jezik) словенски sl
suomi фински fi
svenska шведски sv
(*)
Транслитерация на латиница: български = bulgarski; ελληνικά = elliniká.
(1)
Главна или малка буква: да се следва изписването на съответния език.
(2)
ISO кодовете за езиците се изписват с малки букви; допуска се обаче и употребата на главни букви с оглед на типографското представяне.
(3)
На испански език изразът lengua española или терминът español заменя (по молба на испанските власти) термина castellano. Последният е официалното название на езика, но се използва единствено за определяне на мястото му в общата класификация.
(4)
Да не се използва названието „гелски“, двата термина не са синоними. Вж. точка 7.2.4.

Трябва да се следи за стриктното спазване на това правило в заключителните формулировки (страниците с подписи) на договорите и споразуменията.

Особени случаи

В случай на многоезични документи, издавани на национално равнище с цел прилагане на приети от Съвета текстове (паспорт, европейска здравна книжка), последователността се определя за всеки конкретен случай с акт на Съвета. По принцип в началото се поставят най-разпространените езици в съответната държава членка, както следва:

а)
национален език;
б)
английски;
в)
френски;
г)
други езици, подредени в реда, посочен в таблицата по-горе.
ЕU-27, присъединяваща се държава и страните кандидатки (en, fr)

Страни кандидатки

Название на съответния език Название на български ISO код
bosanski/босански босненски bs
crnogorski/црногорски черногорски cnr (1)
македонски македонски mk
română (2) румънски ro
shqip албански sq
srpski/cрпски сръбски sr
türkçe турски tr
українська мова украински uk
(1)
ISO код 639-2.
(2)
За официалния език на Молдова се използва това название.
Последна актуализация: 24.1.2023 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница