Лога на Службата за публикации

Дадено лого на Службата за публикации може да бъде използвано от трети страни само ако:

—е поискано и получено разрешение преди използването на логото;

— не съществува вероятност използващият логото да бъде объркан със Службата за публикации;

— логото не се използва за цели или дейности, които са в разрез с целите и принципите на Европейския съюз;

— логото не се използва с цел да предполага или подсказва непреднамерена подкрепа или популяризиране от страна на Службата за публикации на целите и дейностите на ползвателя на логото.

За да поискате разрешение за използване на лого на Службата за публикации, моля, пишете на адрес: op-info-copyright@publications.europa.eu.

Лого на „Право и публикации на ЕС“

Лога на EUR-Lex

Лога на EU Bookshop

Лога на TED

Лога на указателя EU Whoiswho