Какво правим

The Publications Office publishes the daily Official Journal of the European Union in 23 languages

Службата за публикации публикува ежедневно Официален вестник на Европейския съюз на 23-те официални езика на ЕС (24, когато трябва да се публикува и на ирландски).

От 1 юли 2013 г. електронното издание на Официален вестник (e-ОВ) е автентично и има правна сила (Регламент (ЕС) № 216/2013)

Всяка година Службата за публикации издава на хартия или в електронен формат множество публикации в контекста на политиките и комуникационните дейности на институциите и останалите органи на ЕС.

Всяка година Службата за публикации издава на хартия или в електронен формат множество публикации в контекста на политиките и комуникационните дейности на институциите и останалите органи на ЕС.

Онлайн услуги

Службата за публикации поддържа различни уебсайтове, които предлагат специфични услуги на европейските граждани:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex предоставя свободен достъп до правото на ЕС на 23-те официални езика на Съюза (24, когато трябва да се превежда и на ирландски). Той дава възможност също така за проследяване на законодателните процедури. Базата данни се актуализира всеки ден и съдържа над 3 милиона записа, като някои текстове датират още от 1951 г.  

  Този кратък видеоклип обяснява какво е EUR-Lex и за какво можете да го използвате. Той е на английски със субтитри на 24-те езика на ЕС.

 • EU Bookshop

  EU Bookshop е онлайн библиотека и книжарница за публикации на институциите и останалите органи на Европейския съюз.  

 • Портал за свободно достъпни данни

  Порталът за свободно достъпни данни е единна точка за достъп до данни на институциите и другите органи на Европейския съюз.

 • TED

  Ted (електронен ежедневник за поръчки) е онлайн версията на притурката към Официален вестник на Европейския съюз, посветена на обществените поръчки. Всеки ден в TED се публикуват около 1 700 обявления за обществени поръчки.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho е официалният указател на Европейския съюз. В него са посочени данните за контакт с всички институции и други органи на ЕС.

 • CORDIS

  CORDIS (Информационна служба на Общността за научноизследователска и развойна дейност) е основно публично хранилище и портал на Комисията, използван за разпространяване на информация за всички финансирани от ЕС изследователски проекти и техните резултати в най-широк смисъл.

Инструменти и наръчници

 • Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите включва стилистичните правила, които трябва да се използват от всички институции и органи на ЕС. То е достъпно на 24-те официални езика на ЕС (версията на хърватски е проект).

 • Eurovoc представлява многоезичен, мултидисциплинарен тезаурус, обхващащ дейностите на ЕС и по-специално на Европейския парламент. В него са включени термини на 23 официални езика на ЕС, както и на сръбски.

 • Регистърът на метаданните (MDR) съдържа определения за метаданни, контролирани речници и други референтни данни за целите на консултиране, валидиране и повторно използване във формат за четене от хора и в машинночетим формат.

Годишни доклади за дейността

Годишeн доклад за дейността 2015: AAR 2015 pdf - 506 KB [772 KB] - Приложение 1 excel - 100KB [103 KB] - Приложение 2 excel - 73KB [66.5 KB] - Приложение 3 excel - 96KB [97.5 KB]

Годишeн доклад за дейността 2014: AAR 2014 pdf - 506 KB [953 KB] - Приложение 1 excel - 100KB [100 KB] - Приложение 2 excel - 73KB [73 KB] - Приложение 3 excel - 96KB [96 KB]

Годишeн доклад за дейността 2013: AAR 2013 pdf - 506 KB [506 KB] - Приложения pdf - 348 KB [348 KB]