Прозрачност

Като част от ангажимента на Комисията за прозрачност генералните директори публикуват информация за своите външни срещи с организации или самостоятелно заети лица.

Информация за срещите, проведени от генерален директор Rudolf STROHMEIER