Privacy Statement | Léarscáil an láithreáin | Teagmháil | CCanna
Is cuid den láithreán gréasáin Europa an láithreán seo
 
 
 
 
 
 

Gníomhaíochtaí

Mar fhoilsitheoir, tá Oifig na bhFoilseachán freagrach as seirbhís den chaighdeán is airde a sholáthar dá custaiméirí – bunranna na n institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh — agus dá pobal — saoránaigh an Aontais Eorpaigh, chomh maith le daoine ar fud an domhain le suim acu i ngnóthaí Eorpacha. San earnáil teicneolaíochta nua, caithfidh Oifig na bhFoilseachán í féin a chur ar thús cadhnaíochta na gairme foilsitheoireachta.

De bhun forálacha na gConradh, is gá teidil áirithe, mar shampla Iris Oifigiúil an Aontais EorpaighTuarascáil Ghinearálta ar Ghníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a fhoilsiú de réir dlí. Meastar go bhfuil teidil eile riachtanach d'fhorbairt an Aontais agus d'fhorbairt a bheartais, agus soláthraítear foilseacháin eile chun faisnéis a chur ar fáil don saol mór nó do dhreamanna ghairmiúla áirithe.

Foilsíonn Oifig na bhFoilseachán an Iris Oifigiúil go laethúil i 24 theanga oifigiúil an Aontais - rud uathúil i saol na foilseacháin.

Chun caidreamh níos fearr a bhunú idir an Aontas agus a shaoránaigh, oibríonn Oifig na bhFoilseachán go leanúnach le hinstitiúidí, le gníomhaireachtaí agus le comhlachtaí an AE chun trédhearcacht an phróisis reachtaíochta agus na mbeartas Eorpacha a fheabhsú agus chun rochtain níos fearr a sholáthar ar an reachtaíocht Eorpach ar fad agus ar an bhfaisnéis a fhoilsítear i sraith L (Reachtaíocht), sraith C (Faisnéis agus Fógraí) agus sraith S (Soláthar poiblí) den Iris Oifigiúil agus ar na láithreáin ghréasáin ghaolmhara, EUR-Lex agus TED.

Chabhraigh an tIdirlíon go mór le faisnéis phoiblí a chraobhscaoileadh, agus na meáin leictreonacha in úsáid go forleathan anois.

Cláraítear, innéacsaítear agus caomhnaítear i gcartlann na foilseacháin go léir a thagann ó Oifig na bhFoilseachán nó a dháiltear tríd an Oifig chun iad a chur ar fáil tríd an tseirbhís EU Bookshop. Is é cuspóir an EU Bookshop ná láthair rochtana amháin a sholáthar do dhaoine chun foilseacháin na n‑institiúidí, na ngníomhaireachtaí agus na gcomhlachtaí Eorpacha a rochtain. Tríd feidhm a bhaint as an EU Bookshop, tá teacht agat láithreach ar inneachar na bhfoilseachán, trí fhógra uileghabhálach bibleagrafaíoch, agus is féidir leat foilseacháin nua a ghabháil saor in aisce ón ngréasán mar PDF.

Is ardán faisnéise idirghníomhach é CORDIS, Seirbhís Faisnéise um Thaighde agus Forbairt an Chomhphobail Eorpaigh, a chuireann ar a gcumas do dhaoine bheith ar eolas faoin nuacht is déanaí, an dul chun cinn agus na tionscnaimh a bhaineann le nuálaíocht, le taighde agus le forbairt Eorpach. Ó 1999 i leith, tá méadú de 100% tagtha ar an méid leathanaigh CORDIS (56 mhilliún) a thug daoine cuairt orthu.

 EochairfhigiúiríLinks to Publications
Office's websites

EU publications:

Research & development:

EU law:

Tenders:

EU directory: